Tjänster

Vi erbjuder tjänster som är kopplade till installation inom området VVS, el, styr & regler.

Samarbetspartner inom installation VVS, EL: Eliassons rör

Företaget är certifierat av branchorganisationen Säker Vatten Installation, vilket är en trygghet för våra kunder.

Samarbetspartner inom fastighetsautomation: Styrbolaget AB

Styrning eller övervakning av VVS-system i fastigheter.

Vi har också konsulttjänster inom energi effektivisering.

Vi har arbetet med värmepumpar och geotermiska växlare i flera år. Vi har också en bred kunskap i fluid dynamik, så väl luft (gaser) som vatten eller solid (t ex. sand) i två eller tre faser.

Vi ger våra kunder total support och självklart total anonymitet om så önskas. Under projektets gång arbetar vi nära våra kunder så att de får det de önskar. En utredning/analys med inget eller betydelselösa resultat för kunden är bortkastade pengar och tid.

Vi har arbetet med energi effektiviseringar av byggnader och dess installationer. Detta gör att vi kan designa ett experiment så att det efterliknar det verkliga systemet. Alla termiska system är icke linjära, vilket innebär att man inte utan vidare kan skala upp ett försök och verkligheten blir densamma.

Vi ser förhållandet till kunden som ett långsiktigt partnerskap som gynnar båda parter.